top 10 sal

Kupowanie i odbieranie biletów


Kupowanie biletów na stronie internet-bilet.pl take same jak kupowanie biletów w innych serwisach i składa się z następujących kroków:

 
 1.  Wyszukuje Państwo bilety na interesujące  wydarzenie kulturalne.
 2.  Dokonuje Pan(i) zakupu i wybiera preferowaną opcję dostawy. Proponueme taki formy dostawy: przesyłka priorytetowym listem poleconym, lub przesyłka kurierska DPD.
 3.  Po zrealizowaniu opłaty zamówienia, otrzyma Pan(i) bilet elektroniczny  na podany e-mail .
 
Warunki Zakupu
Zamawiając bilet Klient wyraża zgodę na zbieranie i przechowywanie jego danych osobowych po ich wprowadzeniu do serwisa internet-bilet.pl
 
Ochrona danych osobowych
Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są przetwarzane przez IdealCo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 81B, lok A-51. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy wysłania zamówienia, oraz jeśli klient wyrazi na to zgodę,w celu informowania o nowych usługach, promocjach oraz produktach  oferowanych przez nasz serwis.
Dane osobowe nigdy nie są udostępniane osobom trzecim!
 
Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
 
Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 
Wyrażając zgode na "Warunki zakupu" użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje "Regulamin zakupu biletów na stronie internet-bilet.pl" oraz regualmin organizatora imprezy na jaką zakupywane są bilety.
 
Regulamin zakupu biletów na stronie internet-bilet.pl
 
1. Serwic internet-bilet.pl umożliwia zakup biletów na wszystkie koncerty, których lista znajduje się na głównej stronie www.internet-bilet.pl 
2. Warunkiem sprzedaży jest zapłata za bilet/ty w momencie ich zakupu.
Formy płatności:
a) karta kredytowa: Visa, MasterCard, American Express. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
b) e-przelew: Przelewy24, DotPay
3. Transakcja nieopłacona w procesie składania zamówienia zostanie automatycznie anulowana w terminie do 24 h i nie ma możliwości powrotu do takiej transakcji.
4. Bilety wysyłane są do odbiorcy po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty od pośrednika płatności, w zależności od wybranej formy przesyłki w ciągu 3-7 dni.
Formy wysyłki:
list polecony priorytet - 5 zł 
przesyłka kurierska - 15 zł
bilet elektroniczny - 0 zł (dotyczy wybranych imprez)
5.  W zakresie rakupu  z opcją „bilet elektroniczny” po opłaceniu rezerwacji, klient odbiera bilet poprzez jego wydrukowanie we własnym zakresie. internet-bilet.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego biletu elektonicznego przez klienta lub osoby trzecie, którym udostępnił dane otrzymanego biletu elektronicznego (w tym wydruku lub kopii elektronicznej).
6. W przypadku odwołania koncertu/imprezy, w prawem przewidzianych sytuacjach możliwe jest dokonanie zwrotu biletów. W w/w przypadkach należy odesłać bilet/y wraz z paragonem przesyłką rejestrowaną na adres biura IdealCo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 81B, lok A-51. Koszt odesłania biletów do biura ponosi kupujący. 
 
 
UWAGA!!!
Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT) art. 19, fakturę VAT za zakupione bilety mogą Państwo otrzymać w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania płatności na koncie serwisu internet-bilet.pl.
Zamówienie faktury VAT proszę kierować na adres info@internet-bilet.pl